Zidni kalendari za 2020 godinu. Odštampajte svoje kalendare i podelite ih klijentima kako bi Vas se setili cele godine.

065 88 33 530

BEOGRAD

70.067

Zidni kalendar: 13 listova, mesečni, sa LUX folijom

BOJE PRIRODE 34

70.034

Zidni kalendar: 7 listova, dvomesečni

DOBAR POGLED

70.031

Zidni kalendar: 7 listova, dvomesečni

DRUMSKE KRSTARICE

70.020

Zidni kalendar: 7 listova, dvomesečni

FLOWERS

70.030

Zidni kalendar: 7 listova, dvomesečni

GRADILIŠTE

70.038

Zidni kalendar: 7 listova, dvomesečni

HARMONIJA

70.066

Zidni kalendar: 13 listova, mesečni

JEDNOLISNI VERSKI

70.055

Zidni kalendar: 1 list

KIDS

70.025

Zidni kalendar: 7 listova, dvomesečni

POSLOVNI 73

70.073

Zidni kalendar: 3 x 12 listova, tromesečni, trodelni

 
 

POSLOVNI 78

70.078

Zidni kalendar: 12 lista, mesečni

POSLOVNI 79

70.079

Zidni kalendar: 12 listova, mesečni

PRAVOSLAVNI 82

70.082

Zidni kalendar: 3 x 12 listova, mesečni, trodelni

PRIRODA 07

70.007

Zidni kalendar: 3 x 12 listova, mesečni, trodelni

PRIRODA 58

70.058

Zidni kalenda: 12 listova, mesečni

  • Reklamni materijal
  • CENA    BRENDOVI

    TOP