Koverte

 

Koverte su veoma bitan segment u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji, bilo da je reč o standardnim, poslovnim, kovertama sa levim ili desnim prozorom ili najobičnijim međusektorskim kovertama u okviru jednog preduzeća.
U poslovnoj komunikaciji najčešće se koriste samolepljive  Ameriken koverte sa ili bez prozora, dimenzija 230x110mm. Osim izrade u jednoj boji na 80g/m2 ofsetnom papiru, postoji mogućnost štampe koverti u punom koloru, kao i štampe loga ili kontakt podataka same firme.
Copy Centar Akademija Vam nudi i mogućnost izrade nestandardnih koverti od specijalnih vrsta papira različitih boja i dimenzija, a sve u skladu sa idejnim rešenjima Vaše kompanije.
Najčešće koverte se proizvode u sledećim dimenzijama:
C5 - (162mm x 229mm)
B5 - (176mm x 25mm)

C4 - (229mm x 324mm)
B4 - (250mm x 353mm)
E4 - (280mm x 400mm)
A5+ (160mm x 230mm)
B5+ (190mm x 260mm)
A4+ (230mm x 330mm)
B4+ (260mm x 360mm)

 

Sva prava zadržana © 2015 Copy Centar Akademija