FLAJERI

 

Flajeri predstavljaju jedan od najrasprostranjenijih i najjeftinijih vidova reklamiranja, ali su istovremeno i veoma efikasno sredstvo čiji je osnovni marketinški cilj stizanje poruke do budućih korisnika Vaših usluga.

Sadržina flajera treba da bude koncizna i jasna i da u prvi plan istakne ono što Vas izdvaja od konkurencije. Naš kreativni tim dizajnera svojim idejnim rešenjima otkloniće sve Vaše nedoumice sa ciljem da Vaš flajer ujedno postane i Vaš jedinstven marketinški adut.

Prilikom izrade flajera koristi se 80g/m2 ofsetna hartija ili kunstdruk papir do 170g/m2. Leci se najčešće štampaju na A6, A5 i A4 formatu. Izlazeći u susret svim vašim zahtevima Copy Centar Akademija nudi Vam mogućnost štampe flajera na specijalnim vrstama hartija, nestandardnih oblika i dimenzija, kao i lepljenje uzoraka proizvoda na sam flajer kako bi što više približili sam proizvod krajnjem kupcu. 

 

Sva prava zadržana © 2015 Copy Centar Akademija