Blokovska roba

 

Blokovsku robu čine radni nalozi, fakture, otpremnice, dostavnice, vaučeri, uplatnice odnosno sve ono što je potrebno za svakodnevnu poslovnu komunikaciju jedene firme.

Blokovska roba se najčešće štampa na NCR kopirajućem papiru ili na običnoj ofset hartiji. Fakture, tovarni listovi i uplatnice se izrađuju u A formatima u jednoj ili dve boje i ukupno sadrže 100 listova, dok povez može biti lajmovan ili klamovan.

Zahvaljujući najsavremenijim grafičkim mašinama i velikom izboru alata za izradu blokovske robe u mogućnosti smo da Vam ponudimo veliki broj različitih formata za Vaše radne naloge, otpremnice, dostavnice i vaučere.

 

Sva prava zadržana © 2015 Copy Centar Akademija